Adaletini Göster

Adaletini göster

Hz. Musa kavmine Firavun’un zulüm ve tasallutundan kurtarıp Filistin tarafına getirdikten sonra, kavmini kardeşi Harun’a emanet edip Tur dağı’na çıktı. Tur dağında iken Allah’a münacaat ederek şöyle dedi:

Ey Ulu Allah’ım adaletini bilmek istiyorum. Adaletini göster. Cenab-ı Allah Hz. Musa’nın bu duasını kabul ederek karşı tepeye gitmesini istedi. Hz Musa emredilen yere gitti. Uzun bir süre bekledikten sonra:

-Ya Rabbi, burası ıssız, sessiz sakin bir yer. Hiçbir mahluk yok. Adaletin bu ıssız yerde nasıl tecelli eder?

Cenabı Allah, beklemesini tavsiye etti. Bunun üzerine Hz. Musa beklemeye devam etti.

Bir müddet sonra bir atlı çıkageldi. Çeşmede atını suladı. Elini yüzünü yıkadı. Atına binerek oradan uzaklaştı. Ancak su içerken para dolu kesesine düşürdü. Derken, bir süre sonra bir çocuk aynı çeşmeye geldi. Suyunu içti. Atlının düşürdüğü parayı alarak oradan uzaklaştı. Bir müddet daha geçtikten sonra iki gözü görmeyen bir adam bastonuyla yeri tıklayarak çeşmeyi buldu. O da suyunu içti, elini yüzünü yıkadı ve yavaş yavaş oradan uzaklaşarak yoluna devam etti. Az sonra parasını düşüren atlı geri geldi. Her tarafı aradı fakat parasını bulamadı. Bir a’manın gitmekte olduğunu gördü, atını ona doğru mahmuzlayarak a’manın önüne geçti:

-Çeşmede paramı düşürmüşüm. Paramı ver zira senden başka bu çeşmeye birinin uğradığını sanmıyorum.
A’ma:

-Ben Para görmedim. Senin paranı almadım. Sadece su içtim ve yoluma gördüğün gibi devam ediyorum. A’ma ne dediyse de söz dinletemedi. Bunun üzerine atlı a’maya bir darbe vurdu. A’ma cansız yere serildi.
Bütün bunları dikkatle izleyen Hazreti Musa:

Ya Rabbi, parayı çocuk almıştı. Fakat, günahsız olan a’ma öldürüldü. Adaletini göster demiştim ama; Bu adaletinizden ben pek bir şey anlayamadım. Bunun hikmeti nedir?
Cenabı Allah:

Ya Musa, atlı, parayı çocuğun babasından çalmıştı. Çocuk babasının parasını yani kendi malını almış oldu. A’ma ise, atlının babasını öldürmüştü. Fakat şahit bulunmadığı için serbest geziyordu. Atlı da babasının intikamını aldı. Böylece adalet yerini buldu.
Bunun üzerine Hz. Musa Cenab-ı Allah’a secde eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir