Karunun Hazineleri –İbret Dolu Hikayesi

Karunun Hazineleri –İbret Dolu Hikayesi

“Gerçekten Karun Musa’nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etmişti.

Ona öyle hazineler vermiştik ki, Karun’un Hazineleri nin anahtarları, güçlü kuvvetli bir toplulukla (zorla) taşınıyordu.

Hz. Musa’ya inananlardandı. İnancının gereklerini yerine getiriyordu. Çalışıyor, amcanın oğlu Musa’ya destek oluyordu.

Çalışırken ibadetlerinden de geri kalmıyordu. Görgüsü ve bilgisiyle İsrail oğulları arasında yer edinmişti.

Karun çalışkandı, ibadetlerini yerine getiriyordu ama Musa’ya karşı kıskançlık duymaya başladı.

İsrail oğullarının Musa’ya karşı duyduğu sevgi kendisine duyulmalıydı.

İsrail oğullarının Musa’ya olan sevgisi azalmalıydı.

İçten içe bunları düşünür oldu.

Karun zamanla zenginleşmeye başladı. Çok çalışıp çok biriktiriyordu.

Kıskançlık her geçen gün yüreğini daha fazla sarıyordu.

Hz. Musa’nın gücüne asla erişemeyeceğini, Kavminin Musa’yı sevdiği kadar kendisini sevmeyeceğini çok iyi bilen Karun malı ve zenginliğiyle hedeflerine ulaşabileceğini düşündü.

Hırslıydı, kısa zamanda çok mal ve mülk sahibi oldu.

O kadar fazla zengin oldu ki Karun’un  hazineleri nin anahtarları katırlarla taşınıyordu.

Fakirliğinde sahip olduğu bütün kazanımlarını kaybetmiş, hak ve hakkı unutmuştu.

Oysa mülk Allah’ındır.

Karun’un bu durumunu gören hatırı sayılır kişiler ona nasihatlerde bulundular

Allah’ın sana verdiğinden (Onun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu gözet. Ama dünyadan da nasibini unutma, (ihtiyacın kadarını sakla).

Allah’ın sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah bozguncuları sevmez dediler.

Ama Karun bu söylenilenlerin hiçbirine kulak asmadı.

Karun dedi ki:

-Ben bu mala, ancak bendeki ilim sayesinde nail oldum.

Bir gün Karun, ziynet ve ihtişam içinde kavmine karşı çıktı. Dünya hayatını arzu edenler:

  • Keşke, Karun’a verilen mal gibi, bizim de olsa. O gerçekten büyük bir bahtiyardır, dediler.

Kendilerine ahiret ahvali hakkında ilim verilenler de şöyle dediler:

  • Ey Karun gibi dünyayı isteyenler, yazıklar olsun size. İman edip salih amel işleyen için Allah’ın cennetteki sevabı daha hayırlıdır. Ona (Cennete) ancak ibadet üzere sabredenler kavuşur.

Karun bir kadına Para vererek kadından, Musa’nın kendisiyle zina yaptığını kavme yaymasını istedi.

Bunu duyan Musa kadınla yüzleşti.

Kadın para için yaptığını itiraf etti.

Bunun üzerine Musa cezasını vermesi için secdeye vardı.

Karun hazinesi, onca malına rağmen yenilmişti.

Kulaklığı sağır eden bir ses geldi yerden.

Yer birden yarılarak içine aldı Karun’u.

Dün Karun’un mal ve saltanatını temenni edenler şöyle demeye başladılar.

Eğer Allah bize lütfetmeseydi, biz de kaybedenlerden olmuştuk.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir