En Güzel Yunus Emre Sözleri

Yunus Emre’nin kısa aşk sözleri, ölümle ilgili sözleri, dürüstlük ile ilgili sözleri

İlim, kendini bilmektir.

Her kim Kuran bilmedi sanki dünyaya gelmedi.

Ey dostlar işitin, aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan gönül ise bir taş misalidir.

Dil söyler kulak dinler, kalp söyler kâinat dinler.

Dağlar nice yüksek ise, yol onun üstünden geçer.

Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi vardır.

Bilmeyen ne bilsin bizi bilenlere selam olsun.

Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan.

Mazlumun, masumun ahı indirir, Şahı padişahı… Sanma zalimin ettiği kardır.

Kulun gönül gözü görmedikçe, başımızdaki gözün görmesinin bir anlamı yoktur.

Dervişlik olaydı taç ile hırka; biz dahi alırdık otuza kırka.

Aşk dilini bilmeyen, âşık dilinden anlamayan ya delidir ya da dünya ehlidir.

Zehirle pişen aşa kim gelir.

Sabırlı kişinin öfkesi kalmaz. Kişi sabırlı olduğu zaman kötü huyları kalmaz.

Bu dünyaya inanma, vefasın bulam sanma. Ömrün veren ziyana, çoğu pişman içinde.

Ey kişi her halde sana sabır gereklidir. Bütün acıları sabır ile tatlandırırlar.

Davet söz ile değil hal iledir. O hal ki kulağı sağıra da görünür, gözü köre de.

Tehî görmen kimseyi hiç kimsene boş değil, eksiklik ile nazar erenlere hoş değil.

Sabır, en kutlu hediye olduğu için bütün nifakçıları, kötü niyetli kişileri yener.

Elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü, Yaratılmışı hoş gördük, Yaratandan ötürü.

Yunus Emre Aşk Sözleri

Aşk zehri benim için panzehirdir.

Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni.

Gelin tanış olalım, işi kolay tutalım. Sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz.

Senden gelen bana güzeldir. Ya gül, ya diken, ya gonca gül, ya hayattır. Ya kefen..

İşitin ey yarenler, aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan gönül sanki bir taşa benzer.

Canını aşk yoluna vermeyen gerçek âşık değildir. Bu yolda baş koyup o dosta ermeyen gerçek âşık değildir.

Yansın canım, yansın aşkın oduna. Aksın kanlı yaşım, silmezem gayrı.

Türlü türlü cefanın adına aşk demişler.

Aşkın şarabından içem. Mecnun olup dağa düşem.

Cennet cennet dedikleri. Birkaç köşkle birkaç huri. İsteyene Ver anları. Bana seni gerek seni

Aşktır bu afet bela, döndürür halden hale. Dost elinden piyale hoş melamet olmuşlar.

Aşktır Yunus’un canı, başında serencamı. Aşka münkir ademi, bu meydandan sürmüşler.

Yandı ciğerim nar ile. Günüm geçer hep zar ile. Her dem yüz vurup yâr ile. Olsa gerek şimden geri.

Gönlüme bu acayip sevda düştü, artık gönlüm bir kararda, bir ayarda durmaz. Bütün yaptıklarım hata, biliyorum; keşke derviş olabilsem.

Yunus Emre’nin Ölüm İle İlgili Sözleri

Ana rahminden geldik pazara. Bir kefen aldık döndük mezara. 

Ete kemiğe büründüm Yunus diye göründüm.

Miskin Yunus, zehrikatil aşk elinden tiryak olur. İlm ve amel, züht ve taat, pes aşksız helal olmaya.

Yaratılanı hoş gör, Yaradan’dan ötürü. Zulümle zenginleşenin, sonu berbat olur.

Bir nicenin belin büker, bir nicenin mülkün yıkar, bir nicenin yaşın döker, var gücünü ezer ölüm.

Ya Rabbena hayreyle, Muhammed’e yâr eyle, Kabrimizi nur eyle, Kabre vardığım gece.

Ya Rabbena yandırma, günahlara bandırma, çırağım söğündürme, kabre vardığım gece.

Çiçek eydür derviş baba, ölümsüz yer var mıdır?

Yunus, eğer akıllıysan bu dünyada mülke bağlanma, onu süsleme. Mülke bağlananlar, onu süsleyenler şimdi kara toprak olmuş yatıyor.

Yunus, eğer akıllıysan bu dünyada mülke bağlanma, onu süsleme. Mülke bağlananlar, onu süsleyenler şimdi kara toprak olmuş yatıyor.

Lokmanlar derdine olmadı derman, o da kurtulmadı ecel elinden.

Yunus balığıyla deryayı yüzdü, o da kurtulmadı ecel elinden.

O da kavmi ile cenk eden Musa, o da kurtulmadı ecel elinden.

Ben filanım diye göğsünü germe, sen de kurtulmazsın ecel elinden.

Ölümden ne korkarsın, korkma, ebedi varsın.

Dünyaya gelen göçer bir bir şerbetin içer. Bu bir köprüdür geçer cahiller anı bilmez.

Yunus Emre ve Molla Kasım hikayesi

2 thoughts on “En Güzel Yunus Emre Sözleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir